1. 6 maanden garantie na reparatiedatum (bij sieraden afhankelijk van het type sieraad en aard van de reparatie), uitsluitend op de verrichte reparatie(‘s). Voorbeeld; Uw horloge heeft een onderhoudsbeurt gehad, maar na 3 maanden loopt het niet meer waarbij blijkt dat de veer geknapt is/c.q. het elektroblok stuk is. Op zich een euvel dat zich tijdens de reparatie nog niet had voor gedaan en wij daarom niet hoefden te vervangen.
 2. Schade door abnormaal gebruik is door deze garantie niet gedekt.
 3. Onder garantie valt geen glasbreuk
 4. Ook bij batterijwisseling zijn wij niet verantwoordelijk voor glasbreuk, ook al is dat vooraf niet gemeld! Bepaalde kastconstructies geven soms aanleiding tot snelle breuk van het glas, of het glas vertoonde misschien een verborgen breuk.
 5. Bij een onderhoudsbeurt aan een waterresistent uurwerk zullen wij niet automatisch de waterdichtheid testen, maar op uw wens doen wij dit graag. Ook bij een batterijwisseling zullen wij het niet automatisch testen op waterdichtheid.
 6. Voor reparaties langer dan 6 maanden in ons bezit, dragen wij geen verantwoording.
 7. Reparaties aan sieraden met (edel)stenen geschieden voor uw eigen risico en wel om de volgende redenen: 1) Doordat uw sieraden zijn gedragen vertonen deze slijtage. Dit geldt uiteraard ook voor de zettingen van deze stenen. Mocht na het polijsten en schoonmaken blijken dat 1 of meerdere stenen los zitten, of verlies van stenen na verloop van tijd geconstateerd worden, dan zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. Wel willen wij dit graag voor u herstellen op een juiste wijze. 2) Door het dragen lopen (edel)stenen minuscule,( voor het blote oog) vaak moeilijk waarneembare beschadigingen op, na of tijdens het repareren/ solderen komen deze beschadigingen te voorschijn. Kleine scheurtjes of afgebroken hoekjes van stenen zijn hier voorbeelden van. Ook daar kunnen wij niets aan doen.
 8. Na het polijsten geeft het sieraad ogenschijnlijk gebreken weer zoals diepere krassen, deukjes, die u eerst niet dacht te zien. Vóór de reparatie vielen u dit soort ‘gebreken’ niet op. Juist door het polijsten glimt een sieraad bijna als nieuw, waardoor dan dit soort onvolkomenheden gaan opvallen. Bepaalde stenen moeten door de aard van de reparatie verwijderd worden. Door de intense hitte zouden ze nml. kunnen breken. Mocht door welke oorzaak ook deze steen breken/beschadigen, dan is dit geheel voor eigen risico. Wel zullen wij dit met u overleggen of u een nieuwe steen gezet wilt hebben.
 9. Laat de zettingen van uw sieraden regelmatig (b.v. 1x per half jaar) controleren op slijtage.
 10. Indien u uw klok na reparatie zelf heeft vervoerd, kunnen wij geen garantie geven op het doorlopen ervan. Het is verstandiger dit door ons (indien mogelijk) te laten doen. Het eigenhandig ophangen veroorzaakt nog wel eens dit soort problemen.
 11. Witgouden sieraden laten veelal na reparatie een gelige kleur zien, dit komt doordat door de hitte van het solderen of door het polijsten de rhodiumlaag plaatselijk verwijderd wordt. Dit is nooit te voorkomen en kan uiteraard weer verholpen worden door het sieraad voor een nieuwe rhodiumlaag tegen meerkosten te laten voorzien.
 12. Wanneer wij de maat van uw vinger opmeten t.b.v. het groter/kleiner maken van uw ring(en), dan is dat een momentopname. Weersinvloeden, medicijnen, dragen van tassen, het moment van de dag, etc. zorgen er nog wel eens voor dat tussen het moment van opmeten van de maat en het omdoen van de ring, uw vinger in maat kan zijn afgenomen dan wel zijn toegenomen. Natuurlijk kunnen we hier niets aan doen, uiteraard zorgen we er wel voor dat de maat tegen een geringe meerprijs aangepast wordt.
 13. De genoteerde merknaam van uw uurwerk (naam op de wijzerplaat) garandeert niet de echtheid van dit merk! Sommige falsificaties lijken zo echt dat wij onder voorbehoud en ter goeder trouw de naam op de reparatiebon noteren, maar zijn hier voor vanzelfsprekend niet verantwoordelijk.
 14. Voor opgestuurde prijsopgaven welke U niet akkoord geeft vragen wij tenminste € 15,- voor gemaakte porti- /behandelings- en/of onderzoekskosten. Prijsopgaves voortvloeiend uit onze wekelijkse zending naar onze horlogemaker maken zijn hiervan uitgezonderd.
 15. Bij horloges geven wij geen prijsopgaven beneden € 30,00.
 16. Bij bonverlies zijn wij niet verantwoordelijk voor het afgeven van uw reparatie aan derden.
 17. De goudsmid/horlogemaker bepaalt uiteindelijk de reparatieprijs. Deze kan dus afwijken van de door ons geschatte prijs i.v.m. extra of noodzakelijk aanvullende “ingrepen” (verborgen gebreken), welke vooraf door ons niet in te schatten zijn. Zoveel mogelijk zullen wij met u in overleg gaan wanneer het gaat om een meer dan acceptabele beweging. Derhalve kunnen aan de ons gegeven geschatte prijs of richtprijs zoals deze op de bon vermeld staat, geen rechten worden ontleend.
 18. Bij reparatie aan sieraden met meerdere stenen van dezelfde of ongeveer dezelfde kleur, is het vrijwel onmogelijk om in het geval van 1 of meerdere kapotte stenen/parels dezelfde kleur stenen/parels te verkrijgen. Edelstenen zijn een natuurproduct en worden door de leveranciers bij productie in grote aantallen op kleur uitgezocht. Dit is naderhand vrijwel niet meer mogelijk. Daarom zijn nuances acceptabel.
 19. Voor het overige (en voor geschillen) verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden NJU 2011 die u bij ons ter inzage kunt opvragen of downloaden.